کمترین: 
93805.6
بیشترین: 
94216
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
93805.6
زمان: 
2/9 17:40
قیمت شاخص بورس امروز 9 اردیبهشت 1397
قیمت نهایی شاخص بورسدر تاریخ 9 اردیبهشت 1397 , 93805.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/09 10:20","price":94216.0},{"date":"1397/02/09 10:30","price":94198.3},{"date":"1397/02/09 10:40","price":94175.1},{"date":"1397/02/09 11:40","price":94036.4},{"date":"1397/02/09 11:50","price":93993.9},{"date":"1397/02/09 12:00","price":93975.5},{"date":"1397/02/09 12:10","price":93941.7},{"date":"1397/02/09 12:20","price":93900.5},{"date":"1397/02/09 12:30","price":93886.6},{"date":"1397/02/09 12:40","price":93810.7},{"date":"1397/02/09 14:40","price":93811.0},{"date":"1397/02/09 17:40","price":93805.6}
بروزرسانی در تاریخ 05 بهمن 1398