کمترین: 
231479
بیشترین: 
235788
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
234249
زمان: 
2/9 22:40
قیمت گرم طلا ۲۴ امروز 9 اردیبهشت 1397
قیمت گرم طلا ۲۴در تاریخ 9 اردیبهشت 1397 , 234249 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/09 10:10","price":231479},{"date":"1397/02/09 12:50","price":231786},{"date":"1397/02/09 13:05","price":231910},{"date":"1397/02/09 13:25","price":232464},{"date":"1397/02/09 13:35","price":232556},{"date":"1397/02/09 13:50","price":232833},{"date":"1397/02/09 14:05","price":232925},{"date":"1397/02/09 14:25","price":233233},{"date":"1397/02/09 14:55","price":233941},{"date":"1397/02/09 15:05","price":234095},{"date":"1397/02/09 15:35","price":233787},{"date":"1397/02/09 16:35","price":234249},{"date":"1397/02/09 18:05","price":234865},{"date":"1397/02/09 18:20","price":235480},{"date":"1397/02/09 18:35","price":235788},{"date":"1397/02/09 18:50","price":235172},{"date":"1397/02/09 19:20","price":235019},{"date":"1397/02/09 19:35","price":235172},{"date":"1397/02/09 19:50","price":235326},{"date":"1397/02/09 20:05","price":235480},{"date":"1397/02/09 20:20","price":235326},{"date":"1397/02/09 20:55","price":235480},{"date":"1397/02/09 21:20","price":234649},{"date":"1397/02/09 21:35","price":234403},{"date":"1397/02/09 22:10","price":234095},{"date":"1397/02/09 22:25","price":234403},{"date":"1397/02/09 22:40","price":234249}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398