کمترین: 
6890
بیشترین: 
6890
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6890
زمان: 
2/8 12:50
قیمت یورو امروز 8 اردیبهشت 1397
قیمت یورودر تاریخ 8 اردیبهشت 1397 , 6890 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/08 12:50","price":6890}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398