کمترین: 
873000
بیشترین: 
888000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
888000
زمان: 
2/8 17:06
قیمت نیم سکه خرده فروشی امروز 8 اردیبهشت 1397
قیمت نیم سکه خرده فروشیدر تاریخ 8 اردیبهشت 1397 , 888000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/08 11:54","price":873000},{"date":"1397/02/08 12:36","price":878000},{"date":"1397/02/08 14:36","price":879500},{"date":"1397/02/08 14:54","price":881000},{"date":"1397/02/08 16:06","price":883000},{"date":"1397/02/08 17:06","price":888000}
بروزرسانی در تاریخ 30 دی 1398