کمترین: 
870000
بیشترین: 
885000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
885000
زمان: 
2/8 17:06
قیمت نیم سکه امروز 8 اردیبهشت 1397
قیمت نیم سکهدر تاریخ 8 اردیبهشت 1397 , 885000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/08 11:54","price":870000},{"date":"1397/02/08 12:36","price":875000},{"date":"1397/02/08 14:36","price":876500},{"date":"1397/02/08 14:54","price":878000},{"date":"1397/02/08 16:06","price":880000},{"date":"1397/02/08 17:06","price":885000}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398