کمترین: 
1722000
بیشترین: 
1740000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1740000
زمان: 
2/8 12:36
قیمت سکه بهار آزادی امروز 8 اردیبهشت 1397
قیمت سکه بهار آزادیدر تاریخ 8 اردیبهشت 1397 , 1740000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/08 11:54","price":1722000},{"date":"1397/02/08 12:06","price":1725500},{"date":"1397/02/08 12:24","price":1725000},{"date":"1397/02/08 12:36","price":1740000}
بروزرسانی در تاریخ 06 بهمن 1398