کمترین: 
94284.5
بیشترین: 
94430.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
94284.5
زمان: 
2/8 14:20
قیمت شاخص بورس امروز 8 اردیبهشت 1397
قیمت نهایی شاخص بورسدر تاریخ 8 اردیبهشت 1397 , 94284.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/08 11:40","price":94430.3},{"date":"1397/02/08 11:50","price":94425.8},{"date":"1397/02/08 14:20","price":94284.5}
بروزرسانی در تاریخ 08 بهمن 1398