کمترین: 
705
بیشترین: 
717
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
717
زمان: 
2/8 16:40
قیمت کرون نروژ امروز 8 اردیبهشت 1397
قیمت کرون نروژدر تاریخ 8 اردیبهشت 1397 , 717 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/08 11:10","price":705},{"date":"1397/02/08 12:10","price":707},{"date":"1397/02/08 12:20","price":709},{"date":"1397/02/08 12:50","price":711},{"date":"1397/02/08 13:30","price":713},{"date":"1397/02/08 14:10","price":712},{"date":"1397/02/08 14:20","price":713},{"date":"1397/02/08 14:40","price":712},{"date":"1397/02/08 15:20","price":713},{"date":"1397/02/08 16:10","price":714},{"date":"1397/02/08 16:20","price":715},{"date":"1397/02/08 16:40","price":717}
بروزرسانی در تاریخ 30 دی 1398