کمترین: 
90
بیشترین: 
91
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
91
زمان: 
2/8 12:50
قیمت روبل روسیه امروز 8 اردیبهشت 1397
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 8 اردیبهشت 1397 , 91 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/08 10:10","price":90},{"date":"1397/02/08 12:50","price":91}
بروزرسانی در تاریخ 08 بهمن 1398