کمترین: 
714
بیشترین: 
728
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
728
زمان: 
2/8 17:10
قیمت دلار هنگ کنگ امروز 8 اردیبهشت 1397
قیمت دلار هنگ کنگدر تاریخ 8 اردیبهشت 1397 , 728 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/08 10:10","price":714},{"date":"1397/02/08 11:10","price":716},{"date":"1397/02/08 12:10","price":717},{"date":"1397/02/08 12:20","price":720},{"date":"1397/02/08 12:50","price":721},{"date":"1397/02/08 13:10","price":722},{"date":"1397/02/08 13:30","price":724},{"date":"1397/02/08 14:10","price":722},{"date":"1397/02/08 14:20","price":723},{"date":"1397/02/08 14:40","price":722},{"date":"1397/02/08 15:20","price":723},{"date":"1397/02/08 15:40","price":724},{"date":"1397/02/08 16:20","price":726},{"date":"1397/02/08 16:40","price":727},{"date":"1397/02/08 17:10","price":728}
بروزرسانی در تاریخ 30 دی 1398