کمترین: 
1496
بیشترین: 
1524
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1524
زمان: 
2/8 17:10
قیمت ریال عربستان امروز 8 اردیبهشت 1397
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 8 اردیبهشت 1397 , 1524 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/08 10:10","price":1496},{"date":"1397/02/08 11:10","price":1498},{"date":"1397/02/08 12:10","price":1501},{"date":"1397/02/08 12:20","price":1507},{"date":"1397/02/08 12:50","price":1509},{"date":"1397/02/08 13:10","price":1511},{"date":"1397/02/08 13:30","price":1515},{"date":"1397/02/08 14:10","price":1513},{"date":"1397/02/08 14:20","price":1514},{"date":"1397/02/08 14:40","price":1513},{"date":"1397/02/08 15:20","price":1514},{"date":"1397/02/08 15:40","price":1515},{"date":"1397/02/08 16:10","price":1517},{"date":"1397/02/08 16:20","price":1519},{"date":"1397/02/08 16:40","price":1522},{"date":"1397/02/08 17:10","price":1524}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398