کمترین: 
3973
بیشترین: 
4046
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4046
زمان: 
2/8 17:10
قیمت دلار نیوزیلند امروز 8 اردیبهشت 1397
قیمت دلار نیوزیلنددر تاریخ 8 اردیبهشت 1397 , 4046 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/08 10:10","price":3973},{"date":"1397/02/08 11:10","price":3979},{"date":"1397/02/08 12:10","price":3986},{"date":"1397/02/08 12:20","price":4002},{"date":"1397/02/08 13:10","price":4013},{"date":"1397/02/08 13:30","price":4024},{"date":"1397/02/08 14:10","price":4017},{"date":"1397/02/08 14:20","price":4022},{"date":"1397/02/08 14:40","price":4017},{"date":"1397/02/08 15:20","price":4019},{"date":"1397/02/08 15:40","price":4024},{"date":"1397/02/08 16:10","price":4029},{"date":"1397/02/08 16:20","price":4035},{"date":"1397/02/08 16:40","price":4042},{"date":"1397/02/08 17:10","price":4046}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1399