کمترین: 
4251
بیشترین: 
4330
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4330
زمان: 
2/8 17:10
قیمت دلار استرالیا امروز 8 اردیبهشت 1397
قیمت دلار استرالیادر تاریخ 8 اردیبهشت 1397 , 4330 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/08 10:10","price":4251},{"date":"1397/02/08 11:10","price":4258},{"date":"1397/02/08 12:10","price":4265},{"date":"1397/02/08 12:20","price":4282},{"date":"1397/02/08 13:10","price":4294},{"date":"1397/02/08 13:30","price":4306},{"date":"1397/02/08 14:10","price":4298},{"date":"1397/02/08 14:20","price":4303},{"date":"1397/02/08 14:40","price":4298},{"date":"1397/02/08 15:20","price":4301},{"date":"1397/02/08 15:40","price":4306},{"date":"1397/02/08 16:10","price":4311},{"date":"1397/02/08 16:20","price":4317},{"date":"1397/02/08 16:40","price":4325},{"date":"1397/02/08 17:10","price":4330}
بروزرسانی در تاریخ 06 بهمن 1398