کمترین: 
4374
بیشترین: 
4455
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4455
زمان: 
2/8 17:10
قیمت دلار کانادا امروز 8 اردیبهشت 1397
قیمت دلار کانادادر تاریخ 8 اردیبهشت 1397 , 4455 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/08 10:10","price":4374},{"date":"1397/02/08 11:10","price":4381},{"date":"1397/02/08 12:10","price":4388},{"date":"1397/02/08 12:20","price":4406},{"date":"1397/02/08 13:10","price":4418},{"date":"1397/02/08 13:30","price":4430},{"date":"1397/02/08 14:10","price":4423},{"date":"1397/02/08 14:20","price":4427},{"date":"1397/02/08 14:40","price":4423},{"date":"1397/02/08 15:20","price":4425},{"date":"1397/02/08 15:40","price":4430},{"date":"1397/02/08 16:10","price":4435},{"date":"1397/02/08 16:20","price":4442},{"date":"1397/02/08 16:40","price":4450},{"date":"1397/02/08 17:10","price":4455}
بروزرسانی در تاریخ 28 دی 1398