کمترین: 
885
بیشترین: 
901
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
901
زمان: 
2/8 17:10
قیمت یوان چین امروز 8 اردیبهشت 1397
قیمت یوان چیندر تاریخ 8 اردیبهشت 1397 , 901 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/08 10:10","price":885},{"date":"1397/02/08 11:10","price":886},{"date":"1397/02/08 12:10","price":888},{"date":"1397/02/08 12:20","price":891},{"date":"1397/02/08 12:50","price":893},{"date":"1397/02/08 13:10","price":894},{"date":"1397/02/08 13:30","price":896},{"date":"1397/02/08 14:10","price":895},{"date":"1397/02/08 14:20","price":896},{"date":"1397/02/08 14:40","price":895},{"date":"1397/02/08 15:40","price":896},{"date":"1397/02/08 16:10","price":897},{"date":"1397/02/08 16:20","price":899},{"date":"1397/02/08 16:40","price":900},{"date":"1397/02/08 17:10","price":901}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398