کمترین: 
1387
بیشترین: 
1413
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1413
زمان: 
2/8 17:10
قیمت لیر ترکیه امروز 8 اردیبهشت 1397
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 8 اردیبهشت 1397 , 1413 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/08 10:10","price":1387},{"date":"1397/02/08 11:10","price":1389},{"date":"1397/02/08 12:10","price":1392},{"date":"1397/02/08 12:20","price":1397},{"date":"1397/02/08 12:50","price":1400},{"date":"1397/02/08 13:10","price":1401},{"date":"1397/02/08 13:30","price":1405},{"date":"1397/02/08 14:10","price":1403},{"date":"1397/02/08 14:20","price":1404},{"date":"1397/02/08 14:40","price":1403},{"date":"1397/02/08 15:20","price":1404},{"date":"1397/02/08 15:40","price":1405},{"date":"1397/02/08 16:10","price":1407},{"date":"1397/02/08 16:20","price":1409},{"date":"1397/02/08 16:40","price":1411},{"date":"1397/02/08 17:10","price":1413}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398