کمترین: 
67.8
بیشترین: 
67.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
67.8
زمان: 
2/8 09:20
قیمت روبل روسیه امروز 8 اردیبهشت 1397
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 8 اردیبهشت 1397 , 67.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/08 09:20","price":67.8}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398