کمترین: 
13323.1
بیشترین: 
13323.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13323.1
زمان: 
2/8 09:20
قیمت بات تایلند امروز 8 اردیبهشت 1397
قیمت بات تایلنددر تاریخ 8 اردیبهشت 1397 , 13323.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/08 09:20","price":13323.1}
بروزرسانی در تاریخ 06 بهمن 1398