کمترین: 
1071.6
بیشترین: 
1071.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1071.6
زمان: 
2/8 09:20
قیمت رینگیت مالزی امروز 8 اردیبهشت 1397
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 8 اردیبهشت 1397 , 1071.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/08 09:20","price":1071.6}
بروزرسانی در تاریخ 05 بهمن 1398