کمترین: 
3173.6
بیشترین: 
3173.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3173.6
زمان: 
2/8 09:20
قیمت دلار سنگاپور امروز 8 اردیبهشت 1397
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 8 اردیبهشت 1397 , 3173.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/08 09:20","price":3173.6}
بروزرسانی در تاریخ 28 دی 1398