کمترین: 
3633.3
بیشترین: 
3633.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3633.3
زمان: 
2/8 09:20
قیمت روپیه پاکستان امروز 8 اردیبهشت 1397
قیمت روپیه پاکستاندر تاریخ 8 اردیبهشت 1397 , 3633.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/08 09:20","price":3633.3}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398