کمترین: 
13951.4
بیشترین: 
13951.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13951.4
زمان: 
2/8 09:20
قیمت دینار کویت امروز 8 اردیبهشت 1397
قیمت دینار کویتدر تاریخ 8 اردیبهشت 1397 , 13951.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/08 09:20","price":13951.4}
بروزرسانی در تاریخ 04 بهمن 1398