کمترین: 
527.5
بیشترین: 
527.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
527.5
زمان: 
2/8 09:20
قیمت کرون نروژ امروز 8 اردیبهشت 1397
قیمت کرون نروژدر تاریخ 8 اردیبهشت 1397 , 527.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/08 09:20","price":527.5}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398