کمترین: 
484.4
بیشترین: 
484.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
484.4
زمان: 
2/8 09:20
قیمت کرون سوئد امروز 8 اردیبهشت 1397
قیمت کرون سوئددر تاریخ 8 اردیبهشت 1397 , 484.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/08 09:20","price":484.4}
بروزرسانی در تاریخ 06 بهمن 1398