کمترین: 
4253.3
بیشترین: 
4253.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4253.3
زمان: 
2/8 09:20
قیمت فرانک سوئیس امروز 8 اردیبهشت 1397
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 8 اردیبهشت 1397 , 4253.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/08 09:20","price":4253.3}
بروزرسانی در تاریخ 30 دی 1398