کمترین: 
3273.7
بیشترین: 
3273.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3273.7
زمان: 
2/8 09:20
قیمت دلار کانادا امروز 8 اردیبهشت 1397
قیمت دلار کانادادر تاریخ 8 اردیبهشت 1397 , 3273.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/08 09:20","price":3273.7}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398