کمترین: 
3851.7
بیشترین: 
3851.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3851.7
زمان: 
2/8 09:20
قیمت ین ژاپن امروز 8 اردیبهشت 1397
قیمت ین ژاپندر تاریخ 8 اردیبهشت 1397 , 3851.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/08 09:20","price":3851.7}
بروزرسانی در تاریخ 06 بهمن 1398