کمترین: 
5786.1
بیشترین: 
5786.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5786.1
زمان: 
2/8 09:20
قیمت پوند امروز 8 اردیبهشت 1397
قیمت پونددر تاریخ 8 اردیبهشت 1397 , 5786.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/08 09:20","price":5786.1}
بروزرسانی در تاریخ 20 فروردین 1399