کمترین: 
5095.6
بیشترین: 
5095.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5095.6
زمان: 
2/8 09:20
قیمت یورو امروز 8 اردیبهشت 1397
قیمت یورودر تاریخ 8 اردیبهشت 1397 , 5095.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/08 09:20","price":5095.6}
بروزرسانی در تاریخ 16 خرداد 1399