کمترین: 
762300
بیشترین: 
771400
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
771400
زمان: 
2/8 12:50
قیمت مثقال / حواله جهانی امروز 8 اردیبهشت 1397
قیمت مثقال / حواله جهانیدر تاریخ 8 اردیبهشت 1397 , 771400 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/08 00:05","price":762800},{"date":"1397/02/08 00:20","price":762500},{"date":"1397/02/08 00:35","price":762300},{"date":"1397/02/08 00:50","price":762500},{"date":"1397/02/08 01:05","price":762400},{"date":"1397/02/08 12:50","price":771400}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398