کمترین: 
769200
بیشترین: 
778300
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
778300
زمان: 
2/8 12:50
قیمت مثقال / عیار جهانی امروز 8 اردیبهشت 1397
قیمت مثقال / عیار جهانیدر تاریخ 8 اردیبهشت 1397 , 778300 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/08 00:05","price":769700},{"date":"1397/02/08 00:20","price":769400},{"date":"1397/02/08 00:35","price":769200},{"date":"1397/02/08 00:50","price":769400},{"date":"1397/02/08 01:05","price":769300},{"date":"1397/02/08 12:50","price":778300}
بروزرسانی در تاریخ 07 بهمن 1398