کمترین: 
1323.42
بیشترین: 
1324.29
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1323.58
زمان: 
2/8 01:35
قیمت اونس طلا امروز 8 اردیبهشت 1397
قیمت اونس طلادر تاریخ 8 اردیبهشت 1397 , 1323.58 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/08 00:05","price":1324.29},{"date":"1397/02/08 00:20","price":1323.69},{"date":"1397/02/08 00:35","price":1323.42},{"date":"1397/02/08 00:50","price":1323.64},{"date":"1397/02/08 01:05","price":1323.54},{"date":"1397/02/08 01:20","price":1323.55},{"date":"1397/02/08 01:35","price":1323.58}
بروزرسانی در تاریخ 05 اسفند 1398