کمترین: 
2.771
بیشترین: 
2.774
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.771
زمان: 
2/8 01:00
قیمت گاز طبیعی امروز 8 اردیبهشت 1397
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 8 اردیبهشت 1397 , 2.771 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/08 00:00","price":2.774},{"date":"1397/02/08 00:32","price":2.772},{"date":"1397/02/08 01:00","price":2.771}
بروزرسانی در تاریخ 09 فروردین 1399