کمترین: 
2.1204
بیشترین: 
2.121
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.121
زمان: 
2/8 02:00
قیمت بنزین امروز 8 اردیبهشت 1397
قیمت بنزیندر تاریخ 8 اردیبهشت 1397 , 2.121 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/08 00:00","price":2.1205},{"date":"1397/02/08 00:32","price":2.1209},{"date":"1397/02/08 01:00","price":2.1204},{"date":"1397/02/08 01:32","price":2.1205},{"date":"1397/02/08 02:00","price":2.121}
بروزرسانی در تاریخ 09 فروردین 1399