کمترین: 
641
بیشترین: 
680
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
676.53
زمان: 
2/8 23:30
قیمت اتریوم Ethereum امروز 8 اردیبهشت 1397
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 8 اردیبهشت 1397 , 676.53 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/08 00:00","price":662},{"date":"1397/02/08 00:30","price":653.26},{"date":"1397/02/08 01:00","price":651.84},{"date":"1397/02/08 01:30","price":642.23},{"date":"1397/02/08 02:00","price":646},{"date":"1397/02/08 02:30","price":641.37},{"date":"1397/02/08 03:00","price":641},{"date":"1397/02/08 06:00","price":645.11},{"date":"1397/02/08 06:30","price":655.63},{"date":"1397/02/08 09:00","price":657.5},{"date":"1397/02/08 09:30","price":657},{"date":"1397/02/08 10:00","price":660},{"date":"1397/02/08 10:30","price":660.11},{"date":"1397/02/08 11:00","price":663},{"date":"1397/02/08 11:30","price":664.97},{"date":"1397/02/08 12:00","price":664},{"date":"1397/02/08 12:30","price":662},{"date":"1397/02/08 13:00","price":654.56},{"date":"1397/02/08 13:30","price":667.34},{"date":"1397/02/08 14:30","price":669.62},{"date":"1397/02/08 15:00","price":672.64},{"date":"1397/02/08 15:30","price":668.94},{"date":"1397/02/08 16:00","price":667.4},{"date":"1397/02/08 16:30","price":667.44},{"date":"1397/02/08 17:00","price":674.22},{"date":"1397/02/08 17:30","price":678},{"date":"1397/02/08 18:00","price":677.03},{"date":"1397/02/08 18:30","price":676.68},{"date":"1397/02/08 19:00","price":680},{"date":"1397/02/08 19:30","price":673.5},{"date":"1397/02/08 20:00","price":672},{"date":"1397/02/08 20:30","price":674.5},{"date":"1397/02/08 21:00","price":676.16},{"date":"1397/02/08 21:30","price":670.49},{"date":"1397/02/08 22:00","price":675},{"date":"1397/02/08 22:30","price":670.6},{"date":"1397/02/08 23:00","price":677.7},{"date":"1397/02/08 23:30","price":676.53}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398