کمترین: 
653.88
بیشترین: 
654.13
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
654
زمان: 
2/8 01:00
قیمت گازوئیل امروز 8 اردیبهشت 1397
قیمت گازوئیلدر تاریخ 8 اردیبهشت 1397 , 654 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/08 00:00","price":653.88},{"date":"1397/02/08 00:32","price":654.13},{"date":"1397/02/08 01:00","price":654}
بروزرسانی در تاریخ 05 بهمن 1398