کمترین: 
74.42
بیشترین: 
74.48
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
74.42
زمان: 
2/8 02:00
قیمت نفت برنت امروز 8 اردیبهشت 1397
قیمت نفت برنتدر تاریخ 8 اردیبهشت 1397 , 74.42 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/08 00:00","price":74.44},{"date":"1397/02/08 00:32","price":74.48},{"date":"1397/02/08 01:00","price":74.46},{"date":"1397/02/08 01:32","price":74.43},{"date":"1397/02/08 02:00","price":74.42}
بروزرسانی در تاریخ 30 دی 1398