کمترین: 
71
بیشترین: 
71
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
71
زمان: 
2/7 17:32
قیمت نفت اوپک امروز 7 اردیبهشت 1397
قیمت نفت اوپکدر تاریخ 7 اردیبهشت 1397 , 71 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/07 17:32","price":71}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398