کمترین: 
783200
بیشترین: 
785600
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
785600
زمان: 
2/7 23:05
قیمت طلای متفرقه امروز 7 اردیبهشت 1397
قیمت طلای متفرقهدر تاریخ 7 اردیبهشت 1397 , 785600 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/07 12:05","price":783500},{"date":"1397/02/07 12:20","price":783200},{"date":"1397/02/07 12:35","price":783600},{"date":"1397/02/07 12:50","price":783800},{"date":"1397/02/07 15:50","price":784100},{"date":"1397/02/07 16:35","price":783800},{"date":"1397/02/07 17:20","price":783600},{"date":"1397/02/07 18:05","price":783800},{"date":"1397/02/07 18:20","price":784100},{"date":"1397/02/07 18:35","price":784500},{"date":"1397/02/07 18:50","price":784400},{"date":"1397/02/07 21:05","price":785000},{"date":"1397/02/07 22:20","price":785100},{"date":"1397/02/07 22:50","price":785300},{"date":"1397/02/07 23:05","price":785600}
بروزرسانی در تاریخ 30 دی 1398