کمترین: 
531500
بیشترین: 
536500
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
536500
زمان: 
2/6 13:36
قیمت ربع سکه خرده فروشی امروز 6 اردیبهشت 1397
قیمت ربع سکه خرده فروشیدر تاریخ 6 اردیبهشت 1397 , 536500 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/06 12:54","price":531500},{"date":"1397/02/06 13:06","price":534500},{"date":"1397/02/06 13:24","price":535500},{"date":"1397/02/06 13:36","price":536500}
بروزرسانی در تاریخ 05 اسفند 1398