کمترین: 
861000
بیشترین: 
868000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
868000
زمان: 
2/6 13:36
قیمت نیم سکه خرده فروشی امروز 6 اردیبهشت 1397
قیمت نیم سکه خرده فروشیدر تاریخ 6 اردیبهشت 1397 , 868000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/06 12:54","price":861000},{"date":"1397/02/06 13:06","price":864000},{"date":"1397/02/06 13:24","price":865000},{"date":"1397/02/06 13:36","price":868000}
بروزرسانی در تاریخ 30 دی 1398