کمترین: 
858000
بیشترین: 
865000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
865000
زمان: 
2/6 13:36
قیمت نیم سکه امروز 6 اردیبهشت 1397
قیمت نیم سکهدر تاریخ 6 اردیبهشت 1397 , 865000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/06 12:54","price":858000},{"date":"1397/02/06 13:06","price":861000},{"date":"1397/02/06 13:24","price":862000},{"date":"1397/02/06 13:36","price":865000}
بروزرسانی در تاریخ 28 دی 1398