کمترین: 
1760000
بیشترین: 
1767000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1767000
زمان: 
2/6 14:54
قیمت سکه امامی امروز 6 اردیبهشت 1397
قیمت سکه امامیدر تاریخ 6 اردیبهشت 1397 , 1767000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/06 12:54","price":1760000},{"date":"1397/02/06 13:06","price":1763000},{"date":"1397/02/06 13:54","price":1765000},{"date":"1397/02/06 14:54","price":1767000}
بروزرسانی در تاریخ 06 بهمن 1398