کمترین: 
1720500
بیشترین: 
1723500
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1723500
زمان: 
2/6 13:36
قیمت سکه بهار آزادی امروز 6 اردیبهشت 1397
قیمت سکه بهار آزادیدر تاریخ 6 اردیبهشت 1397 , 1723500 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/06 12:54","price":1720500},{"date":"1397/02/06 13:36","price":1723500}
بروزرسانی در تاریخ 04 بهمن 1398