کمترین: 
777300
بیشترین: 
780400
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
780400
زمان: 
2/6 15:10
قیمت مثقال / حسب سکه امروز 6 اردیبهشت 1397
قیمت مثقال / حسب سکهدر تاریخ 6 اردیبهشت 1397 , 780400 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/06 12:50","price":777300},{"date":"1397/02/06 13:05","price":778600},{"date":"1397/02/06 13:55","price":779500},{"date":"1397/02/06 15:10","price":780400}
بروزرسانی در تاریخ 08 بهمن 1398