کمترین: 
779900
بیشترین: 
784400
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
783600
زمان: 
2/6 23:10
قیمت طلای متفرقه امروز 6 اردیبهشت 1397
قیمت طلای متفرقهدر تاریخ 6 اردیبهشت 1397 , 783600 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/06 11:20","price":779900},{"date":"1397/02/06 11:50","price":780400},{"date":"1397/02/06 12:05","price":780900},{"date":"1397/02/06 12:35","price":781500},{"date":"1397/02/06 12:50","price":782000},{"date":"1397/02/06 13:25","price":781800},{"date":"1397/02/06 13:35","price":782000},{"date":"1397/02/06 13:55","price":781400},{"date":"1397/02/06 14:10","price":780900},{"date":"1397/02/06 14:20","price":781700},{"date":"1397/02/06 14:50","price":781600},{"date":"1397/02/06 15:10","price":781800},{"date":"1397/02/06 15:35","price":781900},{"date":"1397/02/06 15:50","price":782300},{"date":"1397/02/06 16:05","price":782500},{"date":"1397/02/06 16:20","price":782700},{"date":"1397/02/06 16:50","price":782000},{"date":"1397/02/06 17:20","price":781800},{"date":"1397/02/06 17:25","price":782100},{"date":"1397/02/06 17:35","price":782800},{"date":"1397/02/06 18:20","price":784400},{"date":"1397/02/06 18:50","price":784100},{"date":"1397/02/06 19:05","price":784000},{"date":"1397/02/06 19:20","price":783500},{"date":"1397/02/06 19:35","price":783100},{"date":"1397/02/06 19:50","price":783500},{"date":"1397/02/06 20:05","price":783200},{"date":"1397/02/06 20:35","price":783000},{"date":"1397/02/06 20:50","price":783600},{"date":"1397/02/06 21:05","price":783900},{"date":"1397/02/06 21:10","price":784300},{"date":"1397/02/06 22:20","price":784100},{"date":"1397/02/06 22:40","price":783800},{"date":"1397/02/06 23:00","price":783700},{"date":"1397/02/06 23:10","price":783600}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398