کمترین: 
88
بیشترین: 
89
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
89
زمان: 
2/6 13:10
قیمت روبل روسیه امروز 6 اردیبهشت 1397
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 6 اردیبهشت 1397 , 89 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/06 10:20","price":88},{"date":"1397/02/06 13:10","price":89}
بروزرسانی در تاریخ 05 بهمن 1398