کمترین: 
1412
بیشترین: 
1439
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1439
زمان: 
2/6 20:20
قیمت رینگیت مالزی امروز 6 اردیبهشت 1397
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 6 اردیبهشت 1397 , 1439 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/06 10:20","price":1414},{"date":"1397/02/06 11:50","price":1412},{"date":"1397/02/06 12:40","price":1414},{"date":"1397/02/06 12:50","price":1425},{"date":"1397/02/06 13:10","price":1427},{"date":"1397/02/06 13:40","price":1430},{"date":"1397/02/06 14:00","price":1432},{"date":"1397/02/06 14:20","price":1431},{"date":"1397/02/06 14:40","price":1430},{"date":"1397/02/06 15:10","price":1432},{"date":"1397/02/06 15:50","price":1429},{"date":"1397/02/06 16:20","price":1431},{"date":"1397/02/06 16:40","price":1432},{"date":"1397/02/06 16:50","price":1433},{"date":"1397/02/06 17:40","price":1431},{"date":"1397/02/06 18:10","price":1433},{"date":"1397/02/06 18:40","price":1434},{"date":"1397/02/06 18:50","price":1438},{"date":"1397/02/06 19:20","price":1437},{"date":"1397/02/06 19:50","price":1438},{"date":"1397/02/06 20:20","price":1439}
بروزرسانی در تاریخ 04 بهمن 1398