کمترین: 
705
بیشترین: 
718
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
718
زمان: 
2/6 20:20
قیمت دلار هنگ کنگ امروز 6 اردیبهشت 1397
قیمت دلار هنگ کنگدر تاریخ 6 اردیبهشت 1397 , 718 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/06 10:20","price":706},{"date":"1397/02/06 11:50","price":705},{"date":"1397/02/06 12:40","price":706},{"date":"1397/02/06 12:50","price":712},{"date":"1397/02/06 13:10","price":713},{"date":"1397/02/06 14:00","price":714},{"date":"1397/02/06 15:10","price":715},{"date":"1397/02/06 15:40","price":714},{"date":"1397/02/06 17:10","price":715},{"date":"1397/02/06 17:20","price":714},{"date":"1397/02/06 17:40","price":713},{"date":"1397/02/06 18:10","price":714},{"date":"1397/02/06 18:40","price":715},{"date":"1397/02/06 18:50","price":717},{"date":"1397/02/06 20:20","price":718}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398