کمترین: 
646
بیشترین: 
654
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
651
زمان: 
2/6 20:20
قیمت کرون سوئد امروز 6 اردیبهشت 1397
قیمت کرون سوئددر تاریخ 6 اردیبهشت 1397 , 651 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/06 10:20","price":648},{"date":"1397/02/06 12:40","price":646},{"date":"1397/02/06 12:50","price":649},{"date":"1397/02/06 13:10","price":650},{"date":"1397/02/06 13:40","price":651},{"date":"1397/02/06 14:00","price":652},{"date":"1397/02/06 15:10","price":653},{"date":"1397/02/06 15:50","price":652},{"date":"1397/02/06 16:20","price":653},{"date":"1397/02/06 17:40","price":652},{"date":"1397/02/06 18:10","price":653},{"date":"1397/02/06 18:40","price":654},{"date":"1397/02/06 18:50","price":653},{"date":"1397/02/06 19:20","price":654},{"date":"1397/02/06 19:40","price":653},{"date":"1397/02/06 19:50","price":652},{"date":"1397/02/06 20:20","price":651}
بروزرسانی در تاریخ 30 دی 1398